PVN likmes konfigurācija

PVN likmes izveidošana un konfigurācija Ozolā.

PVN likmju saraksts pieejams no darba režīma: Ozols ‣ Kopējie saraksti ‣ Nodokļu saraksts 

Izveidojot jauno likmi, nepieciešams:

  • aizpildīt koda lauku -  koda PVN likme tiek attēlota norēķinu dokumentā;
  • pareizi izvēlēties nodokļa veidu un ja prece vai pakalpojums ir bez PVN summas aprēķina pamatdokumentā (t.sk. iepirkumu dokumentiem, kas pakļauti reversa PVN maksāšanai), jāuzrāda likme 0.00%.

pvn1.jpg

Pareizi nepieciešams definēt grāmatvedisko kontu, kas saistīts ar priekšnodokļa uzskaiti un realizāciju. Drīkst būt arī vienādu kontu uzstādījumi, gan PVN standarta likmju, gan reversa PVN uzskaitei.

Grāmatojumu šablonu aizpildām atbilstoši grāmatvedības uzskaites metodikai uzņēmumā, izvēloties vai konti tiks ielādēti un konfigurācijas uzstādījumiem (preces vai pakalpojumi, sistēmas uzstādījumi), vai arī definējot noteiktus kontus.

Jāpievērš uzmanību, ka sistēma veido reversa grāmatojumu automātiski, ja ir uzradīts nodokļa veids, kurš saistīts ar reverso preču/pakalpojumu apgrozījumu.

Grāmatojumu šablonu piemērs iepirkuma dokumentam, lai grāmatojums tiktu korekti izveidots gan standarta, gan reversā pvn likmes gadījumā:

1.rinda:

1rinda.png

2.rinda:

2rind.png

Vairāk par grāmatojumu šabloniem https://doc.ozols.lv/books/ozols-instrukcijas/page/gramatojumu-sabloni