Personāla vadības klasifikatoru aizpildīšana

Lai sekmīgi varētu ievadīt strādājošā pamatdatus un izveidot darbinieka slodzes aprakstu, sākotnēji nepieciešams aizpildīt Personāla vadības moduļa sadaļas „Saraksti” klasifikatorus

Ozols ‣ Personāla vadība ‣ Saraksti

  • Amati (nepieciešams pievienot aktuālos amatus)
  • Notikumu saraksts (nepieciešams pārliecināties, vai ievadīta informāciju par svētku dienām/pārceltajām dienām gada griezumā) - ja informācija nepilnīga vai trūkst, lūgums konsultēties atbalsts@ozols.lv
  • Personāla kategorijas (iespējams papildināt piedāvāto profesiju klasifikatoru)
  • Slodžu veidi (iespējams pievienot papildus slodžu veidus

Lai pievienotu jaunu ierakstu kādā no Sarakstiem, nepieciešams atvērt sarakstu un rīku joslā nospiežot pogu „Pievienot”, izveidot jaunu ierakstu:

piev.png

Ierakstu saglabājot, tiks papildināts saraksta klasifikators, kura ieraksti tiks izmantoti darbinieka slodzes apraksta izveidei.