Polišu pārtraukšana

Polise tiek pārtraukta, norādot Polises pārtraukšanas datumu un Nostrādāto prēmiju:

image-1647269994693.png

Nostrādātā prēmija ir polises darbības laikā izmantotā prēmijas daļa no kopējās polises prēmijas.

Maksājuma plāna sadaļā parādās Starpības summa – nenostrādātā prēmija:

image-1647270012934.png

Ja pārtrauktās polises Nenostrādātā prēmija (Starpība) netiek pārnesta uz jaunu polisi, un nepieciešams veikt norēķinus ar AAS par nenostrādātās prēmijas komisijas daļu, tad nepieciešams ģenerēt maksājumu par starpības summu, no kuras tiks aprēķināta komisija ar mīnuss zīmi:

image-1647270028261.png

Pēc maksājuma uzģenerēšanas kopējā summa ir Nostrādātā prēmija.

 

 

 

 Rēķinam ar mīnusa zīmi ir jāizveido Norēķinu dzēšanas akts. Pēc Norēķinu dzēšanas akta sagatavošanas, jāveic Komisijas aprēķins (polišu rīks->polišu komisijas aprēķins), kā rezultātā polises Maksājuma plāna sadaļā un Uzņēmuma komisijas atskaitē būs redzama nenostrādātās prēmijas uzņēmuma komisija ar mīnus zīmi.

 

 

Grāmatvedībai

Polises Grāmatojumu sadaļā pēc Nenostrādātās prēmijas maksājuma uzģenerēšanas tiek izveidots POA (polises anulēšanas/pārtraukšanas grāmatojums):

Gadījumos, kad pēc polises pārtraukšanas tiek dzēsti atlikušie uzģenerētie maksājumi un ir zināms, ka netiks veikts komisijas aprēķins par atlikušajiem neapmaksātajiem maksājumiem, izveidojot Pārdošanas norēķinu dzēšanas aktu, jāatzīmē, ka summa netiks iekļauta komisijas aprēķinā:

image-1647270072886.png

Ja pārtrauktās polises Nenostrādātā prēmija tiek pārcelta uz citu konkrētam partnerim piesaistīto polisi, tad pārtrauktajai polisei nav nepieciešams ģenerēt rēķinu par nenostrādāto prēmiju, bet jāatver jaunās polises neapmaksātais maksājums/rēķins un manuāli maksājuma saturā jāpievieno pārtrauktā polise un polises nenostrādātā prēmija. Par nenostrādātās prēmijas summu tiek samazināta jaunās polises maksājuma summa:

image-1647270112856.png

Ja nenostrādāto prēmiju nepieciešams atgriezt klientam, tiek veidots maksājums ar mīnus zīmi un saistīts ar bankas izdevumu dokumentu.