Norēķinu dokumentu ievade

Norēķinu modulī iespējams ievadīt saņemtos un izrakstītos norēķinu dokumentus - rēķinus, pavadzīmes, kredītrēķinus, aktus, utt. Dokumentu veidi ir definējami un pielāgojumi atkarībā no katra uzņēmuma vajadzībām un specifikas.

Svarīgi atcerēties, ka jau sākotnēji nepieciešams izvēlēties dokumenta veidu – Rēķins/Pavadzīme/utt., jo pēc ievades to vairāk izdarīt nebūs iespējams.

Lai dokumentos ievadītā informācija tiktu paņemta datu plūsmām, tad dokuments ir obligāti jāapstiprina, rīku joslā nospiežot poguimage-1665993514830.png.

1. Iepirkumu dokumenti

Jauna iepirkumu dokumenta pievienošana: Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Iepirkumu dokumenti

Rīku joslā spiež pogu   vai arī jāizvēlas Norēķini ‣ Jauns ‣ Iepirkumu dokuments un tiks atvērts jauns iepirkuma dokuments:

image-1665990880964.png

1.1. Sākotnēji jāaizpilda dokumenta augšējā daļa, kurā tiek norādīts dokumenta veids, numurs, datums un cita pamatinformācija.

Noliktavā nomenklatūra ienāk tikai ar dokumenta veidu - Pavadzīme!

Piegādātāja lauks ir obligāti aizpildāms (Dati tiek ielādēti no partneru saraksta, rakstot partnera kodu. Ja partneris vēl nav pievienots, tad tukšajā koda laukā ar peles dubultklikšķi iespējams atvērt jauna partnera pievienošanas logu).

1.2. Nākamais solis ir pievienot iepirkuma dokumenta satura ierakstus. Tas izdarāms, spiežot pogu „Pievienot” blakus satura ierakstu logam, lai aizpildītu saņemtā rēķina saturu - jeb informāciju, ko satur saņemtais dokuments.

image-1665991157395.png

Lai informācija būtu precīza, nepieciešams aizpildīt laukus „Nosaukums”, „Daudzums”, „Mērvienība”, „Cena”,
„Atlaide” (pēc nepieciešamības) un „PVN %” – pārējie lauki ir papildus informācijas ievadei.

Ja preces vai pakalpojumi iepriekš ir nodefinēti, tad tos iespējams izvēlēties no izkrītošā saraksta izvēlnes
satura pievienošanas augšējā daļā.

Ja vēlaties pievienot jaunu definēto preci/pakalpojumu, tad spiežot kreiso dubulto klikšķi tukšajā izkrītošās
izvēlnes laukā, atvērsies jauna ieraksta pievienošanas logs.

Lai saglabātu datus, jānospiež poga . Lai veiktu izmaiņas pievienotajos dokumenta datos, tad ieraksts ir jāatver, rīku joslā nospiežot pogu vai ar peles dubultklikšķi uz nepieciešamā ieraksta.

2. Pārdošanas dokumenti

Jauna pārdošanas dokumenta pievienošana: Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Pārdošanas dokumenti

Rīku joslā spiež pogu   vai arī jāizvēlas Norēķini ‣ Jauns ‣ Pārdošanas dokuments un tiks atvērts jauns iepirkuma dokuments:

image-1665991395277.png

2.1. Sākotnēji jāaizpilda dokumenta augšējā daļa, kurā tiek norādīts dokumenta veids, numurs, datums un cita pamatinformācija.

Pircēja lauks ir obligāti aizpildāms (Dati tiek ielādēti no partneru saraksta, rakstot partnera kodu. Ja partneris vēl nav pievienots, tad tukšajā koda laukā ar peles dubultklikšķi iespējams atvērt jauna partnera pievienošanas logu).

2.2. Nākamais solis ir pievienot pārdošanas dokumenta satura ierakstus. Tas izdarāms, spiežot pogu „Pievienot” blakus satura ierakstu logam, lai aizpildītu saņemtā rēķina saturu - jeb informāciju, ko satur izejošais dokuments.

image-1665991556384.png

Lai saglabātu datus, jānospiež poga . Lai veiktu izmaiņas pievienotajos dokumenta datos, tad ieraksts ir jāatver, rīku joslā nospiežot pogu vai ar peles dubultklikšķi uz nepieciešamā ieraksta.