Dokumenta ģenerēšana PDF formātā

Lai ģenerētu pārdošanas dokumentu uz PDF formātu no programmas Ozols:

1. Sistēmā jāiet uz: Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Pārdošanas dokumenti, tad jāatver pārdošanas dokuments, kuru nepieciešams sagatavot PDF formātā nosūtīšanai elektroniski ar pogu "Atvērt" vai dubultklikšķi un rīku joslā jānospiež poga  (Ctrl+P).

2. Jāizvēlās atbilstošā izdrukas forma (no saraksta - Iebūvētā vai Kopējā), jāatzīmē izvēles rūtiņa "Izdrukas parametri" un jānospiež poga :

3. Print logā jāizvēlās atbilstošais printera vārds "Adobe PDF" vai cits formāts (image writer. xps document writer), kas ģenerē dokumentu .pdf formātā. Jānospiež poga OK un jānorāda failu katalogs, kur šis dokuments .pdf formātā tiks saglabāts:

4. Ja gadījumā šāds "Print" logs neparādās, tad var mēģināt kādu no PDF dokumentu režīmiem uz šo brīdi iestādīt kā noklusēto:

Start ‣ Settings ‣ Printers un izvēlēties atbilstošo "printeri" - "Adobe PDF" vai "Microsoft Office Document Image Writer", tad jānospiež peles labais taustiņš un jāizvēlas "Set as Default Printer":