Noliktavas atskaites

Noliktavas atskaites ir pieejamas: Ozols ‣ Noliktava Atskaites

1. Atlikumi

Nomenklatūras atlikumu atskaiti ir iespējams sagatavot uz noteiktu datumu pēc izvēlētajiem kritērijiem.

Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, rīku joslā jāizvēlās poga image-1665992063244.png, kur jāaizpilda nepieciešamos atlases laukus priekš atskaites.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.

image-1665992176907.png

Lai pēc atlases kritērijiem sagatavotu atskaiti, tad jānospiež poga .

Sagatavotajā atskaitē ir iespējams atvērt Nomenklatūras kustības pārskatu, izvēloties nomenklatūru un nospiežot rīku joslā pogu .

Sagatavotos atskaites datus ir iespējams arī izdrukāt. Lai drukātu datus, rīko joslā jānospiež poga (Ctrl+P), un tad poga .

2. Nomenklatūras apgrozījums

Atskaitē atspoguļo nomenklatūru apgrozījumu uz izvēlēto laika periodu.

Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, rīku joslā jāizvēlās poga image-1665992063244.png, kur jāaizpilda nepieciešamos atlases laukus priekš atskaites.

image-1665992662114.png

Lai pēc atlases kritērijiem sagatavotu atskaiti, tad jānospiež poga .

3. Nomenklatūru kustība

Atskaite paredzēta, lai varētu izsekot katru kustību, kas skar kādu konkrētu nomenklatūru.

Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, rīku joslā jāizvēlās poga image-1665992063244.png, kur jāaizpilda nepieciešamos atlases laukus priekš atskaites.

image-1665992825737.png

Lai pēc atlases kritērijiem sagatavotu atskaiti, tad jānospiež poga .