Pamatlīdzekļu ienākšanas dokuments

Pamatlīdzekļu ienākšanas dokuments tiek veidots uzņemot uzskaitē jaunus pamatlīdzekļus. Dokuments pēc saglabāšanas tiek pievienots Pamatlīdzekļu dokumentu sarakstā. Pamatlīdzekļu ienākšanas dokumentu iespējams arī automatizēti ģenerēt no Iepirkumu dokumentu žurnāla (skat. zemāk Automātiska pamatlīdzekļu ienākšanas dokumenta izveide no iepirkuma dokumenta), kas ir jāpapildina ar trūkstošo informāciju.

Pievienojot jaunu dokumentu jāizvēlas pamatlīdzekļu dokumenta veids Pamatlīdzekļu ienākšanas dokuments.

2021-02-05 15_35_00-Ozols - DEMOPL.png

Numurs - jānorāda pamatlīdzekļa dokumenta numurs. Šis numurs strādājot ar sistēmu tiek piešķirts automātiski pēc iebūvētā numeratora. Visiem pamatlīdzekļu dokumentiem ir viena numerācija.

Datums - pamatlīdzekļu dokumenta izveidošanas datums.

Paskaidrojums - jānorāda dokumenta paskaidrojums. Šī informācija tiek rādīta pamatlīdzkļu uzskaites kartītē saimnieciskā darījuma aprakstā.

Līgums - iespēja norādīt līguma numuru.

Piegādātāja valsts - iespēja norādīt pamatlīdzekļu piegādātāja valsti.

Piegādātājs - iespēja norādīt pamatlīdzekļu piegādātāju.

Piezīmes - iespējams norādīt piezīmes par dokumentu un šīs piezīmes domātas tikai grāmatvedim. Pamatlīdzekļu atskaitēs šīs piezīmes netiek uzrādītas.

Saglabāt - pēc dokumenta datu un pamatlīdzekļu (skat. zemāk Pamatlīdzekļu pievienošana Pamatlīdzekļu ienākšanas

dokumentam) pievienošanas jāspiež šī poga lai saglabātu izveidoto dokumentu.

Lai izveidotā Pamatlīdzekļu ienākšanas dokumenta dati stātos spēkā obligāti pēc saglabāšanas dokuments ir jāapstiprina ar funkciju 2020-12-18 12_19_50-Window.png

Pēc dokumenta apstiprināšanas Pamatlīdzekļu ienākšanas dokuments ir jānogrāmato.

Pamatlīdzekļu pievienošana Pamatlīdzekļu ienākšanas dokumentam

Pēc dokumenta datu aizpildīšanas ir jāaizpilda dati par pamatlīdzekļiem. Dokumentam jaunu pamatlīdzekli pievieno atvērtā

Pamatlīdzekļu ienākšanas dokumenta formā ar funkciju 2020-12-18 12_24_22-Window.png

Datus par pamatlīdzekli iespējams labot atvērtā Pamatlīdzekļu ienākšanas dokumenta formā ar funkciju 2020-12-18 12_34_20-Window.png

Pamatlīdzekli dzēš atvērtā Pamatlīdzekļu atlikumu ievades dokumenta formā ar funkciju 2020-12-18 12_36_06-Window.png

2021-02-05 16_40_54-Ozols - DEMOPL.png

2021-02-05 16_48_54-Ozols - DEMOPL.png