Polišu komisijas aprēķins

Priekšnosacījumi brokeru komisijas sekmīgam aprēķinam

1. Sadarbības līgumu ievade (sadarbības līgumi ar starpniekiem un apdrošināšanas sabiedrībām)

2. Korekti aizpildīta informācija Polises aprakstā

Polišu komisijas aprēķinu veikšana

Ceļš: Ozols ‣ Polises ‣ Rīki ‣ Polišu komisijas aprēķins

1. Lai aprēķinātu Polišu komisijas, nepieciešams norādīt periodu (vēlams vienu mēnesi, lai aprēķina process neieilgtu), par kuru šis aprēķins tiks veikts:

image-1657268130624.png

2. Izvēloties nepieciešamo aprēķina periodu, nospiežot pogu  tiks aprēķinātas Polišu komisijas, balstoties uz Ozols KonfigurācijaIestādījumiKopīgieDažādi noteikto Brokera komisijas aprēķina algoritmu:

Prēmijas apgrozījums - līgumā nodefinēto procentu aprēķins no perioda kopējās prēmijas apgrozījuma.

Samaksātā prēmija - līgumā nodefinēto procentu aprēķins no periodā izrakstīto polišu samaksātas prēmijas apjoma.

Vienības - konkrētā periodā parakstīto prēmiju komisijas tiek aprēķināta vienībās.