Algu tarifikācijas datu imports no MS Excel faila

Situācijā, ja katru algu aprēķinu periodu ieejošo algu kodu summas ir mainīgas, datus iespējams importēt no iepriekš sagatavota MS Excel faila. Lai veiktu šādu regulāro datu importu, iepriekš nepieciešams veikt sistēmas konfigurāciju un definēt kolonnas.

Algu tarifikācijas datu imports

Lai nodrošinātu sekmīgu datu importu, vispirms jāsagatavo atbilstošais MS Excel fails

Pēc tam šos datus iespējams importēt sistēmā:

Ozols  ‣ RĪki ‣ Datu imports no Excel

datu_imports.png

Rezultātā, nospiežot pogu "Pārlūkot" iespējams norādīt iepriekš sagatavoto datu importa failu, lai importētu algu tarifikācijas ierakstus.

Importētie algu tarifikācijas dati vizuāli apskatei būs pieejami no darba režīma: Ozols  ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Algu tarifikācija un pēc tam var tikt izmantoti algu aprēķina veikšanai attiecībā periodā, kad tarifikācijas ieraksts spēkā.

Nesekmīga importa rezultātā tiks attēlots paziņojums, kurā aprakstīta informācija, ja imports nav bijis sekmīgs