Datu imports no EDS sistēmas

Lai sekmīgi veiktu algu aprēķinus un atvieglotu datu ievades procesu, atsevišķus dokumentus iespējams importēt no VID EDS sistēmas - šobrīd iespējams veikt aktuālo nodokļu dokumentu un Slimības lapu importu sistēmā

Nodokļu dokumentu imports jāveic PIRMS algu aprēķina, lai algu aprēķina kartiņās tiktu automātiski izmantota aktuālā informācija

Nodokļu dokumentu imports

Lai nodrošinātu sekmīgu datu importu, vispirms dati EDS sistēmā jāsaglabā xml faila formātā. To iespējams izdarīt, pieslēdzoties EDS sistēmai: https://eds.vid.gov.lv un sadaļā Pārskati ‣ Algas grāmatiņu dati - par izvēlēto periodu pieprasot datus (pirmreizēji - aktuālos, pēc tam jau tikai par tiem, kuros izmaiņas) un saglabājot XML faila formātā.

Pēc tam šos datus iespējams importēt sistēmā:

Ozols ‣ Alga ‣ Rīki ‣ Importēt dokumentus no EDS

importet.png

Rezultātā tiks atvērts logs, kur iespējams norādīt saglabāto failu, lai to importētu Ozolā:

izvele.png

Importētās nodokļu grāmatiņas būs iespējams apskatīt: Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Nodokļu dokumentu žurnāls

Slimības lapu imports

Lai nodrošinātu sekmīgu datu importu, vispirms dati EDS sistēmā jāsaglabā xml faila formātā. To iespējams izdarīt, pieslēdzoties EDS sistēmai: https://eds.vid.gov.lv un sadaļā Pārskati ‣ Darbinieku darbnespēju lapu dati - par izvēlēto periodu pieprasot datus un saglabājot XML faila formātā.

Pēc tam šos datus iespējams importēt sistēmā:

Ozols ‣ Alga ‣ Rīki ‣ Importēt dokumentus no EDS

importet.png

Rezultātā tiks atvērts logs, kur iespējams norādīt saglabāto failu, lai to importētu Ozolā:

dnl.png

Importētās slimības lapas būs iespējams apskatīt: Ozols ‣ Personāla vadība ‣ Dokumenti ‣ Rīkojumu žurnāls

Importētās slimības lapas pēc datu importa ir neapstiprinātas, tomēr, lai rīkojums būtu spēkā un tiktu piemērots algas aprēķinā, tās jāapstiprina