Pārrēķins no iepriekšējiem periodiem

Situācijā, ja kādā no iepriekšējiem algu periodiem ir konstatētas izmaiņas, kas veicamas algu aprēķinā, nepieciešams veikt pārrēķinu

Lai nodrošinātu nodokļu korektu attēlojumu atskaitēs, nedrīkst vienkārši atvērt iepriekšējo periodu algu un tur veikt aprēķinus, bet gan jāveic pārrēķins tekošajā algu periodā.

Algu perioda atvēršana

Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, kurā tiks veikts algas aprēķins un iepriekšējā perioda pārrēķins:

Ozols ‣ Alga ‣ Rīki ‣ Algu perioda atvēršana

perioda_atversana.png

Lai varētu veikt korektu pārrēķinu par iepriekšējo periodu, būtu nepieciešams fiksēt izmaiņas - situācijā, ja mainās algas apmērs, piemaksas, tās jāievada Algu tarifikācijā: Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Algu tarifikācija

Lai varētu veikt korektu pārrēķinu par iepriekšējo periodu, būtu nepieciešams fiksēt izmaiņas - situācijā, ja mainās nodokļu dokumentā esošā informācija, tā jāievada Nodokļu dokumentu žurnālā: Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Nodokļu dokumentu žurnāls

Algu pārrēķina veikšana

Pēc tam, kad nepieciešamās izmaiņas ir veiktas, iespējams veikt algu pārrēķinu! Lai nebūtu uzreiz algas aprēķinā jāpievieno visi darbinieki, algu aprēķinu iespējams veikt arī vienam darbiniekam atsevišķi, pievienojot to algu aprēķinu žurnālā.

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti‣ Algu aprēķina žurnāls

Nospiežot rīku joslā pogu Pievienot - iespēja norādīt slodzi, kurai aprēķins tiks izveidots:

slodzes_piev.png

Pēc izvēlētās informācijas saglabāšanas, tiks saglabāts tukšs algas aprēķins, kuru nepieciešams atvērt un veikt darbinieka algas pārrēķinu par iepriekšējo periodu - lai to izdarītu, atvērtā aprēķinā izvēlnē jānospiež izvēle Aprēķins->Pārrēķins no iepriekšējiem periodiem:

parrekins.png

Izvēloties šo funckiju, nepieciešams norādīt, par kuru periodu pārrēķins veicams:

periods.png

Nepieciešams norādīt tikai Periodu! Aprēķina periodu nav nepieciešams norādīt, ja vien nav nepieciešams veikt pārrēķinu par periodu, kurā bijuši vairāki aprēkina periodi - piemēram pārejošais atvaļinājums, kas ietilpst vairākos periodos.

Pēc pārrēķina perioda norādīšanas, tekošajā algas aprēķinā tiks pievienots papildus periods, kurā tiks ielādēti aktuālie datu no iepriekšejā algas aprēķina:

parrekina-dati.png

Situācijā, ja būs mainījusies aktuālā nodokļu dokumenta informācija, dati automātiski jau tiks pārrēķināti

Situācijā, ja mainījusies alga - piemaksas/ieturējumi/algas likme/stundas - nepieciešams ielādēt aktuālos datus no slodzes kalendāra un tarifikācijas!

Lai ielādētu pārrēķina periodā aktuālos datus no slodzes kalendāra un tarifikācijas, nepieciešams aprēķinā nospiest 3. un 4. pogu - kā rezultātā tiks ielādēti aktuālie dati no tarifikācijas, kur jau būs fiksētas izmaiņas:
rezultats.png
Pēc tam starpība, kas pret periodu uz izmaksu izveidojās, būs iespējams izmaksāt aktīvajā periodā, aprēķinā norādot, lai tiktu rādīti visu periodu dati:
izmaksai.png

Starpība, kas izveidojusies, iespējams nosūtīt uz tekošā perioda izmaksu sarakstu