Atskaišu konfigurācija - Kolonnu virsraksti

Lai veiktu atskaišu konfigurāciju: OzolsAlga Konfigurācija ‣ Kolonnu virsraksti

Sarakstā Kolonnu virsraksti tiek nodefinētas algu atskaišu, paziņojuma un vidējās izpeļņas konfigurācijas.

Šīs konfigurācijas var izmantot:

  1. Veidojot algu atskaites: Dimensiju apgrozījums, Rezultāti horizontāli un Rezultāti vertikāli,  (algu atskaišu filtra laukā Kolonnas norādot attiecīgo izveidoto konfigurāciju);
  2. Paziņojumam par algas nodokli;
  3. Kā arī tiek izmantotas aprēķinot vidējās izpeļņas: Atvaļinājuma vid.dienas nauda, Slimības vid.dienas nauda, Kompensācijas vid.dienas nauda.

Lai pievienotu jaunu ierakstu, rīku joslā jāspiež pogaimage-1663942825645.png.

Sākumā jāizvēlās attiecīgo virzienu no pieejamā saraksta laukā "Izmanto":

image-1663942884673.png

1. Konfigurācija algu atskaitēm

Konfigurācijas, kuras tiks izmantotas algu atskaitēs (piemēram, Rezultāti horizontāli), kolonnu virsraksta aprakstā norāda, ka šī konfigurācija tiks izmantota [Atskaitēs], piešķir nosaukumu un pievieno nepieciešamās rindas, izmantojot pogu "Pievienot". Kolonnas konfigurācijā, izmantojot lupas pogu, nepieciešams norādīt algu rezultējošo kodu, balstoties uz kuru algu aprēķinos aprēķinātā informācija tiks uzrādīta algu atskaitēs, norādītajā rindā (kolonnā):

2. Konfigurācija Paziņojumam par algas nodokli

Pēc līdzīga principa iespējams sagatavot arī konfigurāciju Paziņojumam par algas nodokli. Lai sagatavotu nepieciešamo konfigurāciju, nepieciešams izvēlēties veidu [Paziņojumā], norādīt konfigurācijai atbilstošo ienākuma veidu no saraksta (kas tiks uzrādīts Paziņojuma Virsrakstā), kā arī pievienot rindas, atbilstoši Paziņojuma konfigurācijai, norādot katrā rindā tos algu rezultējošo kodus, kas nepieciešami Paziņojuma sagatavošanai:

image-1663838634719.png

3. Konfigurācija priekš vidējām izpeļņām

Konfigurācijai izmanto virzienu Atvaļinājuma/ Komandējuma vai Slimības lapas vidējā dienas nauda. Tad piešķir nosaukumu un pievieno nepieciešamo rezultējošo kodu izmantojot pogu "Pievienot".

image-1663942650844.png