Obligātās veselības pārbaudes

Uzsākot darbu ar OVP moduli, sākotnēji nepieciešams pievienot informāciju sarakstos

Klasifikatoru aizpildīšana

OVP modulī izmantojamos klasifikatorus iespējams aizpildīt no Ozols desktopa aplikācijas:

Ozols ‣ Personāla vadība ‣ Saraksti ‣ Kaitīgie darba vides faktori

Nepieciešams ievadīt pārbaužu biežumu un atzīmi par to, vai nepieciešams rentgens, katram uzņēmumā iespējamajam riskam vai kaitīgajam faktoram:

kaitigie_faktori.png

Ierakstu atver ar dubultklikšķi, pārbaužu veikšanas biežumu jānorāda gados.

Jāievada katram amatam piesaistītie riski un kaitīgie faktori:

faktori.png

Nospiežot attēlā redzamo datu aizpildes pogu, atvērsies izvēlne ar visiem MK noteikumos norādītajiem riskiem un faktoriem, ko iespējams meklēt logā labajā augšējā stūrī.

Meklētājā sākumā ierakstot simbolu % atbilstība tiks meklēta jebkurā lauka daļā (arī, piemēram, lauka vidū).

Pēc klasifikatoru aizpildīšanas, turpmākais darbs ar OVP moduli, notiks iOzolā.

OVP karšu pievienošana

iOzols ‣ Personāla vadība ‣ Veselības pārbaudes ‣ OVP kartes

Jaunu OVP karti iespējams pievienot, nospiežot pogu “Jauns ieraksts” vai arī no izvēlnes ekrāna labajā pusē:

ovp karte.png

Formas izmēru iespējams pielāgot, izmantojot bultiņas, kas parādās uzbraucot uz formas malām. Nākamajā reizē pievienojot jaunu OVP karti tā atvērsies tik lielā formā kā to samazinājāt / palielinājāt pēdējoreiz lietojot.

OVP kartes aizpildi jāsāk ar darbinieka izvēli - sākot rakstīt darbinieka vārda vai uzvārda fragmentu laukā Darbinieks tiks piedāvāti ieraksti, kas satur šo frāzi. Iespējams lietot arī zem blakus esošās izvēlnes pieejamo pilno darbinieku sarakstu:

kartes aizpild.png

Izvēloties konkrētu darbinieku, tiks ielasīti attiecīgajam amatam nodefinētie darba vides faktori / apstākļi ar atbilstošiem pārbaudes termiņiem. Tā kā nosūtījumu iespējams veidot arī tikai kādam vienam no norādītajiem faktoriem / apstākļiem, pievienojot OVP karti nepieciešams atzīmēt, par kuriem faktoriem / apstākļiem šis dokuments būs:

period.png

Tāpat OVP nosūtījumā nepieciešams norādīt Pārbaudes veidu (Ārpuskārtas, Periodiskā, Pirmreizējā).

Pēc OVP kartes datu saglabāšanas iespējams izdrukāt nosūtījumu uz OVP:

druka.png

Pēc OVP kartes izdrukāšanas tās statuss no “Ievads” automātiski nomainīsies uz “Norīkots” un attiecīgais ieraksts OVP karšu sarakstā būs iekrāsots sarkans:

skas.png

Pievienojot vēsturiskos dokumentus (OVP kartes, kas izsniegtas pirms pievienošanas datuma), pēc nosūtīšanas datuma ievades un dokumenta saglabāšanas automātiski tiks piedāvāta iespēja pievienot informāciju par pārbaudes rezultātiem:

vesture.png

Sanitāro grāmatiņu pievienošana

Sanitārās grāmatiņas iespējams pievienot OVP kartē zem Nosūtīšanas datuma spiežot uz zaļās “Plus” zīmes:

sanitaras.png

Atskaites

Atskaiti par vēsturiskajām un aktuālajām OVP kartēm, kā arī to termiņiem iespējams iegūt sadaļā

iOzols ‣ Personāla vadība ‣ Veselības pārbaude ‣ Kaitīgie darba vides faktori

Personāla vadība -> Veselības pārbaudes -> OVP kartes lietojot kādu no pieejamajiem datu filtriem.

Lai iegūtu nepieciešamo atskaites datu izkārtojumu, saraksta labajā augšējā izvēlnē zem Saraksta funkcijas -> Kolonnas iespējams pielāgot attēlotās kolonnas un to secību:kolonnas.png

Ja nepieciešams atlasīt datus par OVP kartēm, kurām šomēnes beigsies derīguma termiņš, jālieto filtru “Nākošā pārbaude”:

nak_parbau.png

Lai pie atlasītajiem datiem neiekļautu darbiniekus, ar kuriem tuvākā mēneša laikā tiks pārtrauktas darba attiecības (iOzolā ir pievienots un apstiprināts rīkojums par atlaišanu), filtrā jāieliek atzīmi “Nerādīt atbrīvotos darbiniekus (+30d)”.

Ja nepieciešams atlasīt datus par izsniegtajiem OVP nosūtījumiem, kuriem nav atgrieztas OVP kartes (ievadīti dati par veselības pārbaudes rezultātiem), jālieto filtru “Statuss”:

statuss.png

Atsevišķu atskaiti par darbinieku Sanitārajām grāmatiņām iespējams iegūt sadaļā:

iOzols ‣ Personāla vadība ‣ Veselības pārbaude ‣ Sanitārās grāmatiņas

san_gr.png

Taču dati par sanitārajām grāmatiņām iekļauti arī iepriekš aprakstītajā OVP karšu atskaitē.