Paziņojumu žurnāls

Paziņojums par algas nodokli tiek sagatavots atbilstoši MK noteikumos noteiktajām veidlapu formām un atrodas:  OzolsAlga Atskaites VID EDS atskaites par darbiniekiem Paziņojumu žurnāls

Lai sagatavotu atskaiti, jābūt izveidotai atskaišu konfigurācijai: OzolsAlga Konfigurācija Kolonnu virsraksti

Paziņojumu žurnālā tiek saglabāti izveidotie paziņojumi par algas nodokli.

Sagatavojot paziņojumu, obligāti jānorāda atbilstošās atskaites konfigurācijā sagatavoto šablonu.

1. Atskaites sagatavošana

Paziņojumu var sagatavot Paziņojumu žurnālā spiežot rīku joslas pogu :

image-1663840520245.png

Filtru lauku nozīme:

  • Konfigurācija - Jāizvēlas šablonu ar to nosaukumu, kurš ir konfigurācijās uzstādīts;
  • Datums - Jāizvēlās datums uz kuru nepieciešams izveidot atskaiti;
  • Periods - Izvēlās periodu par kuru nepieciesams atlasīt datus;
  • Atbrīvoti periodā - norāda periodu par kuru ir jāatlasa dati par atbrīvotiem darbiniekiem;
  • Struktūrv. - Ja nepieciešams atlasīt datus pēc struktūrvienības;
  • Strādājošais - izvēlās, ja nepieciešams izveidot atskaiti uz kādu vienu strādājošo, tad atlasa nepieciešamo aktīvo slodzi.

Atzīme "Iekļaut slodzes kuras ir atlaistas pirms norādītā paziņojuma beigu datuma" tiek lietota, ja nepieciešams atspoguļot informāciju par darbiniekiem, kuri uz atskaites izveidošanas datumu vairs nav aktīvi.

2. Atskaites sagatavošanas situācijas

2.1. Situācijā, kad ir jāizveido atskaite uz vienu strādājošo, tad filtrā jāaizpilda sekojoši lauki:

image-1663839957537.png

Uzspiežot komandpogu - Sagatavot, parādīs ielasītos atskaites datus, kurus ir iespējams pārbaudīt:

image-1663841657272.png

Ja ielasītie dati atbilst, tad, lai saglabātu paziņojumu jāspiež - Saglabāt, bet ja ir pamanīti nekorekti atspoguļoti dati, tad ir iespēja - Atcelt, un pārliecināties par konfigurācijas pareizību.

2.2. Kad nepieciešams izveidot paziņojumus par algas nodokli uzreiz visiem strādājošajiem, tad jāaizpilda sekojošie lauki:

Paziņojuma filtrā neatzīmējot ķeksi "Strādājošais" tiks sagatavoti paziņojumi uzreiz visiem uzņēmumā strādājošiem!

image-1663841328273.png

Lai sagatavotu Paziņojumu, jāspiež uz komandpogas – Sagatavot, tiks norādīta informācija cik strādājošiem tiks sagatavoti Paziņojumi par algas nodokli norādītajā periodā:

image-1663841453768.png

2.3. Ja ir jāveido paziņojumu par konkrētā periodā no darba atbrīvotām personām - Paziņojumu filtrā jānorāda sekojošie lauki:

image-1663843311451.png

Pēc komandpogas -Sagatavot, izlec informatīvs logs, bet šajā situācijā sistēma neinformē par atbrīvoto skaitu, kuriem tiks izveidoti paziņojumi, tāpēc droši var spiest - Izveidot. Paziņojumi tiks izveidoti tikai atbrīvotiem darbiniekiem atlasītajā periodā.

image-1663841453768.png

3. Paziņojuma drukāšana

3.1. Viena paziņojuma drukāšana

Sagatavoto darbinieka paziņojumu var izdrukāt no atvērtās atskaites formas, spiežot rīku joslā pogu image-1663839338905.png.

image-1663839240846.png

3.2. Kopsavilkuma drukāšana

Paziņojuma žurnāla Filtrā norādot atbilstošu laika periodu, no paziņojuma žurnāla var drukāt atskaiti par visiem strādājošiem kopā rīku joslā nospiežot poguimage-1663839338905.png - Darba devēja paziņojums par algas nodokli (kopsavilkums):

image-1663845084717.png

4. Paziņojuma eksportēšana uz Excel failu

Paziņojuma žurnāja rīku joslā ar poguimage-1663845273775.png, atlasa nepieciešamo periodu, tad rīku joslā ar poguimage-1663845326058.png, samaina skatu, no kura var izvilkt datus uz Excel failu, tad uzspiež labo peles taustiņu un izvēlās "Export to Microsoft Excel".

image-1663845412573.png

5. Paziņojuma ielāde uz VID EDS

Lai no paziņojuma žurnāla ielādētu ierakstus uz VID EDS:

1. Izvēlās no saraksta nepieciešamos ierakstus izmantojot rīku joslā pogu image-1664171525924.png, tad turot taustiņu Ctrl+Alt, ja ieraksti ir atsevišķi stāvoši, iezīmējot katru individuāli vai Ctrl+Shift, ja nepieciešams iezīmēt blakus esošos ierakstus, kuri ir izvietoti secīgi sarakstā pēc kārtas.

2. Palaiž ielādes komandu - rīku joslā jāspiež poga image-1664171821277.png, izvēloties EDS.

image-1664171503749.png