Pārdevēju komisijas atskaite

Pārdevēju komisijas atskaite ir domāta lai varētu atalsīt datus par brokera, asistenta un piesaistītāja komisijām.

Pārdevēju komisijas atskaitē katrs brokeris, asistents vai piesaistītājs redz savas aprēķinātās un plānotās komisijas.

Ozols ‣ Polises ‣ Atskaites ‣ Pārdevēju komisija:

image-1647269448016.png

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. 

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves. Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, Rīku joslā jānospiež poga(Ctrl+F), tiek atvērts filtra logs:

image-1647269461851.png

 • Uzņēmums: uzņēmums, par kuru tiks sagatavota atskaite;
 • Apdroš.v.: polišu atskaites sagatavošanai par vienu apdrošināšanas veidu;
 • Apdroš.sab.: atskaite par vienu apdrošināšanas sabiedrību;
 • Brokeris: atskaite par izvēlētu brokeri;
 • Asistents: atskaite par izvēlētu asistentu;
 • Piesaistītājs: atskaite par izvēlētu piesaistītāju;
 • Apdr.ņēmējs: atskaite par apdrošināšanas ņēmēju;
 • Izdošanas dat.: polišu izdošanas datums vai periods;
 • Sākuma dat.: polišu darbības sākuma datums vai periods;
 • Beigu dat.: polišu darbības beigu datums;
 • Apmaksas dat.: polišu rēķinu apmaksas datums vai periods;
 • Rēķina termiņš: polišu rēķina termiņš;
 • Apdroš.prēmija: polišu atskaite par noteiktu apdrošināšanas prēmijas apjomu;
 • Valūta: apdrošināšanas prēmijas valūta;
 • Auto rēģ.nr.: automašīnas reģistrācijas numurs;
 • Automašīna: automašīnas marka;
 • Statuss: atskaite pēc viena konkrēta polises statusa (Izrakstītas, Noliktavā, Pārtrauktas, Pie brokera, Sabojātas);
 • Atjaun.līg.veids: atjaunots līguma veids (Jā, Nē);
 • Atjaunota polise: atskaite par atjaunotām vai neatjaunotām polisēm;
 • Grupēt pēc: Apdroš.v.: apdrošināšanas veida; Apoš.sab.: apdrošināšanas sabiedrības; Apdr.ņēmējs: apdrošināšanas ņēmēja; Brokeris: brokera; Asist.: asistenta; Piesaist.: piesaistītāja.

Lai sagatavotu atskaiti pēc izvēlētajiem atlases kritērijiem, jānospiež poga .

Tiek sagatavota atskaite par brokera nopelnīto komisiju, par polisēm, kuras izrakstītas iepriekšējā mēnesī un kuras klientam bija jāapmaksā iepriekšējā mēneši (PF rēķini):

image-1647269480670.png

Sagatavotos atskaites datus ir iespējams arī izdrukāt. Lai drukātu datus, rīko joslā jānospiež poga  (Ctrl+P), un tad poga .

Tāpat, brokeris savas komisijas var redzēt Polišu darba virsmā (taustiņš F9):

image-1647269507668.png

Polišu darba virsma ir paredzēta brokeru darbam ar savām polisēm:

 • Aktuālās polises - kurām tuvojas darbības termiņa beigas;
 • Padarīts – polises, kuras izrakstītas;
 • Debitori – darbam ar debitoriem;
 • Komisijas – nopelnītās komisijas.